Profizóna

Baxi logo
Vzhľadom na situáciu ohľadom šírenia nákazy COVID-19 pristúpila naša spoločnosť k zrušeniu osobných návštev kancelárie BDR Thermea (Slovakia) s.r.o., Hroznová 2318, 911 05 Trenčín.

Výber produktu